- Ivy League Communicatie & Taaladvies
...


Ivy League is een bureau voor Communicatie & Taaladvies,

opgericht door Ingeborg van Yken.  

De Amerikaanse Ivy League staat voor snelheid en samenwerking. En dat geldt ook voor Ingeborg. Taalvaardig als zij is, helpt zij u graag om uw boodschap correct, duidelijk en aansprekend te verwoorden. Ook adviseert zij u omtrent alle aspecten van uw persoonlijke presentatie.

Of het nu gaat om een persoonlijk interview of een zakelijk rapport, om een bondige brief of een uitgebreide brochure of om de voorbereiding van een sollicitatiegesprek of presentatie.Vanzelfsprekend denkt zij hierbij met u mee over de vorm waarin de tekst het beste tot zijn recht komt. Ook reeds geschreven teksten, zoals die in folders of op websites, kijkt zij met zorg voor u na op taal en leesbaarheid.

Dit geldt eveneens voor teksten in, of vertaalwerk van en naar, het Engels. Door haar jeugd- en studiejaren in Groot Brittannië is Ingeborg zowel vaardig, als vloeiend in deze taal.

Ingeborg werkt snel, flexibel en accuraat.
En voor een prettig tarief!

                                               
                                                Ivy League
                                            de punt op de I